Archives

MARTIN SKÖLD TUNA350

Hue Huynh fick äran att illustrera Martin Skölds musikverk Tuna350. Illustrationen visar Eskilstuna riktmärken samtidigt som den symboliserar dåtid, nutid, moll och dur.