REMADE SWEDEN

Remade Sweden är ett designcenter med butik, utställningar och utbildning på temat återanvändning och hållbar design. Till premiären av centret gjorde Hue Huynh ett affischförslag där den negativa ytan av de olika siluetterna bildar symbolen för recycling.